Hva er Gestaltterapi

Gestaltterapi er èn av flere samtaleterapiformer og den baserer seg på Gestaltpsykologien. Det var på 1940-50 tallet som Fritz Perls, psykoanalytiker og lege, sammen med sin psykologkone Laura Perls utviklet tearpiformen på alvor. Idag har terapiformen vokst frem og har en solid forankring også i Norden, Europa og USA. 

I Gestaltterapi tar vi utgangspunkt i det som er "her og nå". Fortiden er viktig, og alle samler vi på opplevelser vi bærer med oss, men det er fremdeles "her og nå" vi kan gjøre noe med det som opplevdes "den gang da". Det er "her og nå" vi sammen kan finne ut av hva disse "blåmerkene" som ikke synes på kroppen men som vi opplever sjelsmessig, gjør med oss.

Jeg festet meg tidlig ved følgende utsagn; Det vi vet kan vi gjøre noe med - Det vi ikke vet gjør noe med oss"

Det vi vet er at vi danner mønster allerede i tidlig alder og de bærer vi med oss. Når vi snakker om å være utydelig så kan det ligge adferd fra generasjoner tilbake som aktiveres idag og du aner ikke hva som gjør det så vanskelig å fortelle hva det er du trenger. Du kanskje ikke en gang vet hva det er du trenger fordi du har sluttet å kjenne etter. Det kan smerte å kjenne etter!

Hvis du kjenner igjen deg i dette så er det så mye mer å lære og det er det vi undersøker i terapirommet.

Hvis du ønsker å vite mer om Gestaltterapi kan du klikke på følgende lenker .