Coaching
"Takk for timene igår. Ved å bare vri litt på mitt hjelpeapparat som du foreslog, fikk jeg mye mer støtte og energi. Nå kjenner jeg på forandringen.

(Beskjed fra klient som tenkt å bytte jobb)

Da Chuck Noland (Tom Hanks) i filmen Cast Away, alene strandet på en øde øy, kunne han velge mellom å snakke positivt eller negativt til seg selv. Han gav ikke opp selv om både angst og fortvilelse rev i ham.

Spissformulert kan livet være det selvsnakket vårt gjør det til. Summen av tanker og følelser blir historien vi forteller oss selv. Den er heldigvis ikke hakket i stein, men vi bærer det med oss i livet. 

Selv om coaching ofte kan ha en terapeutisk effekt, er det ikke terapi, og det er ikke en erstatning for hensiktsmessig medisinsk eller psykologisk terapi. 

Søren Kierkegaard regnes som grunnleggeren av den filosofiske retningen eksistensialisme, som er et av grunnfundamentene gestaltteorien bygger på. Retningen peker på betydelsen av meningsfylte handlinger i våre liv. Å innta en eksistensiell holdning innebærer at man må ha mot til "å være" og mot til å "velge seg selv". En coach oppmuntrer, støtter og utfordrer deg til å ta et aktivt ansvar for ditt liv, og legger til rette for vekst og utvikling ved hjelp av bevisstgjøring. 

Når man velger coaching tar coachen/terapeuten en mer aktiv rolle i jobben som skal gjøres i form av planlegging og stratesji. Det er fra dag èn et samarbeid om veien videre. Her skiller seg coaching fra terapi i fremgangsmåten. Den terapeutiske samtalen har også riktig nok et mål, men fokus er mer rettet på hvis og hvordan man håndterer og manøvrer seg selv og omgivelsen imens man går fremover.

Selvsnakking, som dette startet med innledningsvis, er noe vi alle utøver mer eller mindre. I coaching er din bevisstgjøring på værdibasert selvsnakking, målfokusering, visualisering og hvordan du restituerer og gir deg selv ros noen av komponentene jeg jobber med. Hvis du ønsker forandring men kjenner at du begynner å tvile på deg selv, kan den negative selvsnakkingen overskygge dine gode egenskaper og kvalifikasjoner. Coaching kan da bli en mestringsutløsende metode og alternativ. 

De målbevisste venter ikke på muligheten - de går ut og tar den!