Terapi eller Coaching


Det vi vet, kan vi gjøre noe med - Det vi ikke vet, gjør noe med oss" (Konfius)

Kommunikasjon er ikke alltid enkelt. Det vi vet er at vi danner adferdsmønster fra tidlig alder og at vi bærer de med oss. Du kanskje ikke vet hva det er du trenger, fordi du har sluttet å kjenne etter. Slike fenomen kan vi utforske sammen i terapirommet med trygge rammer rundt. Hvis du kjenner deg igjen i dette så er det så mye mer å lære om seg selv og hva som fører til en viss adferd.

Personlig vekst og utvikling er sentralt i mitt arbeid. Gestalt betyr på Tysk "helhet" . Å bli "ferdig" med en gestalt kan bety for noen at man endelig klarer å legge noe til siden eller bak seg. Erfaringsmessig må man som regel gjennom noe for å legge det vekk èn gang for alle. Hvilket resultat det leder til vet jeg ikke men på sikt leder det ofte til forløsende kraft som kan skape valgmuligheter og en opplevelse av frihet.


Gestaltterapi, veiledning og coaching kan hjelpe deg som:

 • trenger en samtalepartner med taushetsplikt

 • kjenner på nedstemthet, uro, ensomhet eller ikke aner hva som holder deg nede

 • ikke klarer å sette grenser for deg selv i din omgivelse

 • lever med en diagnose selv eller i nær familie

 • står foran store valg i livet f.eks samlivsbrudd

 • kjenner på skam, skyld eller blitt utsatt for trakassering eller krenkelse

 • trenger å bearbeide sorg av ulike slag

 • ønsker forandring, men ikke vet til hva

 • er usikker på om du mestrer den "nye" jobben

 • har satt deg et mål og trenger støtte på veien

 • savner mestringsevne og å være frempå når det trengs

 • lurer på om du tåler din lederrolle

 • kjenner at du ikke passer inn på jobben

 • håndtere uenigheter eller konflikt

Gestaltterapi er èn av flere samtaleterapiformer med god spredning over hele verden. Den har har begynt å få stor plass og forankring også i Norsk næringsliv til bedriftsrådgivning, lederutvikling og ulike former for opplæring.

I Gestaltterapi tar vi utgangspunkt i det som er "her og nå". Fortiden er også viktig med alle opplevelser vi bærer med oss, men det er fremdeles i det vi kaller "her og nå" vi kan forandre nåværende situasjon.