Individualterapi"Det finnes mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse"

                                                          Fra diktet Gläntan av Tomas Transtrømmer

Som samtalepartner vil jeg møte deg med respekt og ydmykhet ovenfor det du bringer inn i møte med meg!

Profesjonelle samtaler, terapeutiske eller coachende, gir støtte til å videreutvikle vårt potensial, og styrke våre relasjonelle ferdigheter. Styrke oss som personer slik at vi kjenner på trygghet når vi er alene eller sammen med andre. Det handler om å jobbe med og vedlikeholde vår selvfølelse.

Det fleste av oss har sikkert opplevd det å kjenne seg "feil" sammen andre, å ikke tørre å uttrykke det vanskelige eller å fortelle at man kjenner på ensomhet. Hvis vi "holder inne" med for mange følelser, tanker og opplevelser kan vi på sikt utvikle uro og nedstemthet som kan lede til depresjon. 

Jeg er opptatt av selvstøtte, slik at du kan være trygg i eget selskap og møte hverdagen bedre rustet. Hvis vi setter egne følelser til siden for lenge fortrenger vi etterhvert egne behov. Det er lov å sette seg selv først og det er ikke alltid feil å være "litt ego". 

Hos meg er det du som bestemmer hva vi samtaler om. Vårt samarbeid er viktig for prosessen og utviklingen, og jobben min er å høye din oppmerksomhet på egen adferd.

Det er viktigere å finne ut av HVA som fører til en handling enn HVORFOR!