BedriftJeg har lært at folk vil glemme hva du sa,

folk vil glemme hva du gjorde,

men folk vil aldri glemme 

hvordan du fikk dem til å føle seg.

Maya Angelou

Når jeg arbeider i bedrifter er det med  ledere, andre ansatte eller i små grupper. 

Sentrale temaer kan være:

Høy grad av trivsel på arbeidsplass er et resultat av at ansatte opplever jobben som både verdiskapende og meningsfull.