Bedrift



Jeg har lært at folk vil glemme hva du sa,

folk vil glemme hva du gjorde,

men folk vil aldri glemme

hvordan du fikk dem til å føle seg.

Maya Angelou

Når jeg arbeider i bedrifter er det med èn til èn samtaler med ledere, andre ansatte eller i små grupper.

Sentrale temaer kan være:

  • Støtte ved uenigheter i en avdeling

  • Forebygge konflikt

  • Veiledning ved den vanskelige samtalen

  • Coaching av ledere

  • Finne trygghet i fremføring

  • Avslutte et samarbeid ryddig og med verdighet

Høy grad av trivsel på arbeidsplass er et resultat av at ansatte opplever jobben som både verdiskapende og meningsfull.