Parterapi


I sense you you sensing me sensing you

I feel you feeling me feeling you.

(Dr. Ruella Frank, Ph.D og Gestaltterapeut)


"Vi er ikke kompartible - vi kan ikke synke - jeg må ha time-out"

Slik lød bestillingen som kom inn på mail fra en klient. Det er sikkert flere som kan kjenne seg igjen i dette og det er ikke uvanlig å ha det vanskelig  i parforhold.

Flere par synes det er skamfullt å ikke klare å ordne opp på egen hånd, eller slitsomt å fortelle andre om det mest private. Parterapi er til for ektefeller, samboer og kjærester som trenger eller ønsker å arbeide med sin relasjon. Lære seg å uttrykke det man ønsker, tydeligjøre behov og å si ting på en måte som gjør at partneren forstår.

Man kan komme til parterapi for å  renovere, reparere, forebygge eller avslutte sitt parforhold. Hvis man som par har kommet til en besluttning om å gå skilte veier, kan det hjelpe og underlette med veiledning og støtte under veis. Mange såre følelser skal håndteres parallellt med praktisk tenking selv om det råder enighet i besluttingen.

Som parterapeut ivaretar jeg relasjonen mellom paret. Mellomrommet som begge bidrar inn i på hver sin måte, og som er byggeklossene til selve relasjonen. Når den første forelskelsen har lagt seg går vedlikeholdet av relasjonen over i en ny fase.  Det ligger mange og ulike forventninger i hva et parforhold egentlig er. Det kan være krevende å være beste venner, kjærester og kanskje på sikt foreldre. Vi tar med oss leveregler og adferd fra vår oppvekst og vi faller fort tilbake i gamle mønstre hvis uenigheter oppstår.

Parterapi er til for å forsterke relasjonen, avklare eventuelle negative konfliktmønstre og bevisstgjøre når vi begynner å ta de i bruk. Med støtte i terapirommet kan paret unisont øve på å finne den felles veien som dere begge kan ferdes på i en varig relasjon.