Profesjonelle samtaler

Terapi Veiledning Coaching


Livskvalitet handler om det som gir livet verdi og mening

Profesjonelle samtaler, terapi eller coaching, handler om samtaler som kan utvikle deg som person.

Sentralt for meg i terapi og coaching er personlig vekst og psykisk helse, slik at man kan oppleve at man kan mestre sitt dalige liv etter beste evne. Jeg er opptatt av den mellommennskelige relasjonen og hvordan vi best kan forstå hverandre. De fleste vi møter er mye mer enn det vi ser.

Jeg baserer mine samtaler på gestaltpsykologisk tenking som egner seg til både individual-, par, og gruppeterapi. Til coaching, foreldrestøtte/familieveiledning og egenutvikling. Den brukes i bedrifter til lederutvikling og i jobb & karriereveiledning.

Mine klienter er unge , gamle, par, ledere, uføre, studenter, flinke piker og høytpresterende hverdagshelter. Felles er at de har kommet i en situasjon der de trenger en profesjonell samtalepartner som er underlagt taushetsplikt og som ikke er påvirket av din fortid.

Jeg arbeider både privat og i bedrifter med èn til èn samtal som kan være støttende og mestringsutløsende for de fleste personer.

Margareta S. Usterud

Gestaltpsykoterapeut MNGF

Terapi & Coaching

"Det vi vet, kan vi gjøre noe med

det vi ikke vet gjør noe med oss"

(Konfucius)

Jobb & Karriereveiledning

Change will occure when one become what one is

and not when one try to become what one is not.

(Beisser 1996)

"Gestaltterapi er en alt for fin metode for å kun brukes på syke personer"

Gestaltpsykologiens gründere Fritz Perls