BedriftJeg har lært at folk vil glemme hva du sa,

folk vil glemme hva du gjorde,

men folk vil aldri glemme

hvordan du fikk dem til å føle seg.

Maya Angelou

Å arbeide med bedrifter innebærer at jeg gjennomfører èn til èn samtaler med ledere , enkeltindivider eller støtter en gruppe.

For bedrifter kan følgende temaer stå sentralt:

  • Støtte ansatte for å forebygge langtidssykemelding
  • Unngå bekymringsmelding - ta samtalen før det blir konflikt
  • Veiledning til å gjennomføre den vanskelige samtalen
  • Støtte ved uenighet i avdelingen eller i enkelte grupper
  • Coaching av ledere
  • Bistå medarbeidere som blir berørt ved evt. nedbemanning
  • Avslutte et samarbeid ryddig og med verdighet

Høy grad av trivsel på arbeidsplass er et resultat av at ansatte opplever jobben som både verdiskapende og meningsfull.