Jobb & Karriereveiledning


Det har jeg aldri prøvd før..

.. det klarer jeg sikkert.

- Pippi Långstrump 1969
Jeg tror at de fleste kan finne sin drømmejobb men kanskje ikke på første forsøk. Bak enhver søknad ligger det flere timers arbeid og veien dit starter som oftest med en situasjonavklaring for å komme frem til det som for deg er en optimal arbeidssituasjon.

Optimal arbeidssituasjon

  • Hvem ER jeg - Personlige egenskaper

  • Hva KAN jeg - Formell og uformell kompetanse

  • Hva VIL jeg - Jobbønsker og behov

Jobb og karriereveiledning betyr at man gjennom samtaler, og iblant tester, sorterer i ens tankegods rundt visjoner og verdier som er med på å danne dine behov i forbindelse med jobbvalg. Det kan være starten til om man skal bytte jobb og karriere i det hele tatt.

Det kan være vanskelig å utforme sin CV. Hva skal fremgå i søknadsbrevet og hva er mine nøkkelkvalifikasjoner?

Vi har både formell og uformell kompetanse og begge er med på å forme deg som person. Den uformelle delen har ofte styrker og gode egenskaper du selv kanskje ikke tenker over.

For deg som har en jobb fra før og ønsker å bytte så har noen besøk hos meg ført til overraskende oppdagelser og "aha-opplevelser". Når vi har gått i dybden på hva som er motivet med selve jobbskiftet har noen gått ut fra rommet og takket nei til det de trodde var drømmejobben. Andre gikk ut med ny styrke til lønnforhandling eller takket ja til jobbet som de opplevde både fremmende og skremmende.

Jeg kan hjelpe deg med bevisstgjøring rundt dine verdier som er viktige for å ta gode valg. Intervjutrening er å visualisere, og det er bedre å svare feil på spørsmål hos meg og ikke hos arbeidsgiveren. Jeg kan tipse deg om hvordan du bør fremstå for å bli beste utgaven av deg selv. Øvelse gir mester!

Godt forberedt gjør deg best til test!